POLİTİKA YEREL YÖNETİMLER GÜNCEL SPOR KÜLTÜR-SANAT DÜNYADAN EKONOMİ TÜMÜ
Dünyanın dört bir yanından taziye mesajları!
Dünyanın dört bir yanından taziye mesajları!
Büyük depremin ardından 10 ilde okullar tatil!
Büyük depremin ardından 10 ilde okullar tatil!
Depremin ardından uzmanlardan kritik uyarılar!
Depremin ardından uzmanlardan kritik uyarılar!
3 gün önceki paylaşımı olay oldu: Maraş depremini bildi!
3 gün önceki paylaşımı olay oldu: Maraş depremini bildi!
1 Aralık 2022 Perşembe - 13:10

TMMOB'dan Çeşme Projesi mesajları: Karar bir mucize, bundan sonra hiç bir planlama yapılamaz!

Danıştay üst kurulunun gündeme damga vuran yürütmeyi durdurma kararının ardından TMMOB İKK'dan Çeşme Projesi hakkında önemli açıklamalar geldi. Davacı avukatlardan Erlat, "Bundan sonra hiçbir planlama çalışması yapılamaz. Bunların hepsi suç teşkil eder’’ derken, TMMOB İKK Sekreteri Akdemir ise kararı ‘’Türkiye koşullarında bir mucize ile karşı karşıyayız" sözleriyle yorumladı.

TMMOB dan Çeşme Projesi mesajları: Karar bir mucize, bundan sonra hiç bir planlama yapılamaz!

Efe Can TAN/GERÇEKİZMİR - Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın İzmir’in turistik ilçesinde hayata geçirmeyi planladığı 'Ege Turizm-Çeşme Projesi' kent ve ülke gündemindeki yerini koruyor. 

Çeşme Projesi manşetlere son olarak flaş bir yargı gelişmesiyle taşındı. Meslek odaları ve çevreci yurttaşların açtığı davada Danıştay 6.Dairesi'nin bilirkişi heyetinin 'Kamu yararına uygun değil' görüşüne rağmen reddettiği yürütmeyi durdurma kararını masaya yatıran Danıştay İdare Dava Daireleri Kurulu çarpıcı bir karara imza attı. 

Üst kurul proje için yürütmeyi durdurma kararı verdi. 

Kararın ardından turizm projesinin akıbeti merak konusu olurken davacı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK) konuya ilişkin bir basın açıklaması gerçekleştirdi. 

İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, EGEÇEP temsilcilerinin ve davacı yurttaşların katıldığı açıklamada çarpıcı mesajlar verildi. 

BUNDAN SONRA PLANLAMA ÇALIŞMASI YAPILAMAZ!
Davanın avukatlarından Ömer Turgut Erlat şunları söyledi: Bakanlık yürütmenin durdurulması kararına istinaden bütün işlemleri ve tasarrufları durdurmakla yükümlüdür. Aksi takdirde bu işlemleri yapan kamu görevlileri suç işler. Ayrıca yargı kararlarına uyulması zorunludur. Uyulmanın filli görünümü şöyle olacak; Bakanın açıklaması var, Aralık ayında planlar askıya çıkarılacak demişti. Artık bundan sonra hiçbir planlama çalışması yapılamaz. Bunların hepsi suç teşkil eder. O alanda sit alanlarının koruma kategorileri de düşürüldü. Bu işlemlerin de geriye alınması gerek. Orman, mera tahsislerinin geriye alınması gerekir. 

GECESİNİ GÜNDÜZÜNE KATANLARA TEŞEKKÜRLER!
İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak yaptığı konuşmada, "Çeşme Yarımadası kamunun yararına kullanılması gereken alanın bazı özel şirketlerine devrini öngören kararların önlenmesi aşamasındayız. Bunun son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Burada gecesini gündüzüne katan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz’’ ifadelerini kullandı. 

TÜRKİYE KOŞULLARINDA MUCİZE!
TMMOB İKK Sekreteri Aykut Akdemir basın açıklamasında yaptığı konuşmada, ‘’Bu bir aşama. Hukuk normlarına göre normal bir karar ile karşı karşıyayız. Türkiye koşullarında ise bir mucize ile karşı karşıyayız. Bundan sonra yürütülen her süreç kamu zararıdır. Tekrar tüm kamu görevlilerini uyarıyoruz. Gelinen bu aşamada biz öncelikli olarak TMMOB, Tabip Odası, Baro ve mücadeleyi yürüten tüm örgütler olarak yeniden talep ediyoruz. Biz yarımadayı bir bütün olarak görüyoruz. Karaburun, Çeşme, Urla ve Selçuk belediyesi… Bu rant ve talan projesine karşı birlikte mücadeleye etmeye davet ediyoruz. Bu belediye başkanlarına projeye karşı beyanda bulunmaları yönünde çağrı yapıyoruz'' dedi. 

22 BİN 400 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE!
Davacı kurumlar adına basın açıklamasını okuyan İzmir Barosu Başkanı Yılmaz şunları kaydetti: İzmir Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin sınırlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı 12.02.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştı. Bu karar; Çeşme Yarımadasında mevcut devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanların tümünü, 47 Km kıyı alanını, yarımadanın kuzey ve güneyinde 4.000 hektarı bulan deniz alanlarını ve bu alanlardaki beş adet adayı, 4,293 hektar orman alanını,600 ha. mera alanı, içme suyu koruma havzalarının tamamını, bölgedeki doğal koruma alanlarının yüzde 70 ini, nitelikli tarım alanları ile zeytinlik alanları, kültürel ve arkeolojik miras alanlarını, yarımadada yerleşim alanları dışında kalan alanların tamamını içeren 16.000 Hektarlık (22400 futbol sahası büyüklüğünde) devasa kamu arazisini kapsamaktadır. 

KAMUYA DEĞİL YATIRIMCININ HİZMETİNE SUNULACAK!
Bu devasa kamu arazisi ve deniz alanları yatırımcılara irtifak hakkı tesisi suretiyle tahsis edilerek  bu alanın tümünde ve adaları da içeren deniz alanlarında halkımızın girişine kapalı imtiyazlı bir azınlığın kullanımına özgülenmiş, girişi denetimli, bağımsız özel bir yetki alanı oluşturulacaktır. Bu devasa kamu arazisinin ve deniz alanlarının irtifak hakkı sahibine devri karşılığı alınacak bedel kamu harcamaları için kullanılamayacak sadece alanın alt yapı yatırımlarına harcanabilecektir. Yani irtifak bedeli dahi kamuya değil yatırımcının hizmetine sunulacaktır.

TAHSİS EDİLECEK KAMU ARAZİSİ NADİR BİR EKOSİSTEMİ BARINDIRIYOR
Tahsis edilecek kamu arazisi ve deniz alanları nadir bir ekosistemi barındırmaktadır.  Alan, Doğal sit alanları, su koruma havzaları, orman alanları ile çok özel niteliklere haizdir. Ancak alanın bu çok özel niteliklerine müdahale edilerek, imtiyazlı bir azınlığın hizmetine sunulmak üzere; mega yat limanları, golf sahaları, kıyı otelleri, lüks konut ve rezidanslar vb. yapılacaktır. 12.02.2020 tarihinde 16.000 Hektar alanda ilan edilen Çeşme Turizm Bölgesinin bir benzeri 2006 yılında çok daha küçük 10.000. Hektarlık bir alanı kapsayacak şekilde ilan edilmiş,  bu işlem Danıştay 6. Dairesinin 2006/4056 E.- 2008/8262 K. Sayılı kararı ile hukuka aykırı bulunarak iptal edilmiş ise de Bakanlık yargı kararlarını umursamadan çok daha büyük alan için hukuka aykırılığı yargı kararı ile belirlenmiş işlemi tekrar yürürlüğe koymuştur. Bu yanıyla 12.02.2020 tarihli Resmi Gazete de ilan edilen işlem hukuk devleti ilkesinin de ihlali niteliğindedir.

AYNI YÖNDE NİHAİ KARAR VERİLMELİ!
Kurumlarımız ve çok sayıda duyarlı yurttaş halkımızın yaşam alanlarına, nadir ve korunması gereken habitat alanlarına müdahale içeren ve hukuka aykırılığı daha önce yargı kararı belirlenmiş işleme karşı Danıştay 6. Dairesi nezdinde dava açmış, mahallinde yapılan keşif ve bilirkişi incelemesinde de işlemin kamu yararına uygun olmadığı belirlenmiş ise de Danıştay 6. Dairesi gerekçesiz olarak yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar vermiştir. Ancak itirazımız üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun kararı ile Danıştay 6. Dairesinin kararı kaldırılarak 12.02.2020 tarihli Resmi Gazetede ilan edilen İzmir Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin sınırlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.  Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararında deniz alanlarını da kapsayan bu denli büyük bir alanın gereklilikleri açıklanmadan turizm bölgesi ilan edilmesi hukuka aykırı bulmuştur.  Bu karar ile; davalı Kültür ve Turizm Bakanlığına da tebliğ edilmiş olup İdari Yargılama Usul Kanunu’nun 27. Maddesi gereğince Bakanlıkça Çeşme Turizm Bölgesi projesi kapsamında artık hiçbir işlem ve tasarrufta bulunulamayacaktır. Yürütmenin durdurulması kararına rağmen yapılacak her işlem kamu görevlilerinin cezai ve mali sorumluluğunu gerektirecektir. Kurumlarımız kararın gereklerine uyulmasını titizlikle takip ederek ihlal edenler hakkında gerekli hukuki işlemleri başlatıp takip edecektir. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun hukuka aykırı bulduğu işlem hakkında Danıştay 6. Dairesi tarafından aynı yönde nihai karar verilmesi beklenmektedir. 

MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ
Korunması gereken doğal alanları, korunması gereken su havzalarını, orman alanlarını, deniz alanlarını, kıyıları, kamuya ait devasa alanları kamunun elinden alıp bir azınlığın kullanımına terk edecek bu işlemin hukuka aykırı bulunarak durdurulmuş olması ile kamusal sorumluluklarımızın gereklerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Halkımıza ve tüm İzmirlilere armağan olsun. Kentlerimize, yaşama, kamu yararına sahip çıkma kararlılığımızı bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyoruz.

 
Efes Selçuk'ta içleri ısıtan destek!
 
AK Partili Hızal'dan Soyer'e 'İzmir düşman toprağı değil' yanıtı!
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Doktora saldırı dehşetinde mahkemeden karar!
İzmir'de eşini kadın doktorun muayene etmesini isteyen M.A.K. tarafından ...
Sahte içki kabusu: 1 can kaybı, 3 kişi hastanelik!
Sahte içki kabusu bu kez Kütahya'da ortaya çıktı. Kentte sahte alkol tükettikten ...
Yunanistan ölüme itti, Sahil Güvenlik kurtardı
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına ...
 
Kaçak kazıların hedefi olmuştu: Koruma altına alındı!
İzmir’in Ödemiş ilçe Gölcük Mahallesi’nde kaçak kazıların hedefi olduğu ...
Kış lastiği uygulaması başlıyor: Kimler için zorunlu?
Bugün itibarıyla Türkiye genelinde kış lastiği takma zorunluluğu başlıyor. ...
Tartıştığı eşini 6 yerinden bıçakladı!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Nurgül Ç. (23), tartıştığı eşi Meriç Ç. (29) ...
 
Pençe Kilit bölgesinden acı haber: 1 şehit
MSB: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü ile çıkan çatışma sonucu ...
Üniversite öğrencisine minibüste tecavüz girişimi!
Sakarya'da bir minibüs şoförü, aracına binen üniversite öğrencisi genç ...
İZDEDA'dan 'Düzce kararı' sonrası kredi çağrısı!
İZDEDA açıklamasında, "Evlerimizi yeniden inşa etmek için gerekli kredinin ...
 
RÖPORTAJLAR
ÇOK OKUNANLAR
FACEBOOK'TA GERÇEK İZMİR
TWITTER'DA GERÇEK İZMİR
YAZARLAR
Fikret İlkiz
İmza Orhan Erinç
Sercan Avcı
CHP İzmir’de yeni yönetim listesinin anlattıkları!
İlker Ağın
Tarım ve mühendislik
Seray Akın
Sessiz kahramanlar: Deniz fenerleri
Dr. Tuncay Filiz
Hipertansiyon
ÇOK YORUMLANANLAR
Gerçek İzmir
KünyeKünye Ä°letiÅŸimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri