Emsal davasında kritik karar: Yürütmeyi durdurma talebine ret!

2 Haziran 2023 Cuma   15:46

GERÇEKİZMİR - İzmir'de 30 Ekim 2020 yılında meydana gelen depremin ardından dönüşüm sürecinin önünü açmak için Bayraklı Belediye Meclisi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan ada bazlı yüzde 30, parsel bazlı yüzde 20 emsal artışı kararına dair yargı sürecinde önemli bir gelişme yaşandı. 

Bayraklı ilçesi için alınan kararı Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği İzmir Şubesi tarafından yürütmeyi durdurma talebiyle açılan davada karar açıkladı. 

İzmir 5.İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararını reddetti. 

İlgili kararda, "2577 sayılı Idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fikrasında idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânız zararları doğmanı ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilecekleri hükme bağlanmıştır. Dosyanın incelenmesinden, olayda yukarıda anılan kanun hükmünde öngörülen şartların gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine, tebligatın tamamlanmasına, kararı tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde Izmir Bölge Idare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere, 01/06/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi" ifadelerine yer verildi. Sayfa Adresi: http://www.gercekizmir.com/haber/Emsal-davasinda-kritik-karar-Yurutmeyi-durdurma-talebine-ret/134196