Kadın istihdamında İzmir farkı!

28 Eylül 2023 Perşembe   14:06

SGK İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt, kadınların istihdamının ve iş yaşamına katılımlarının artırılmasına yönelik bazı uygulamalarla ilgili bilgi verdi.

Kurt, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde işgücüne katılma oranının erkeklerde yüzde 70,7', kadınlarda ise yüzde 35,5 olduğunu söyledi. Kadın istihdamında İzmir'e dikkat çeken Kurt, İzmir'de aktif çalışan 542 bin 658 kadın sigortalı sayısıyla bu oranını yüzde 37'ye ulaştığını vurguladı. Kurt, kadın sigortalının erken doğum yapması halinde kullanamadığı doğum öncesi izinlerinin doğum sonrası iznine eklenmesinin sağlandığını söyledi. Ayrıca 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine de 8 haftalık analık izni kullanma hakkı tanındığını belirten Kurt, "Kadın işçilere 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat süt izni veriliyor. Doğum sonrası analık izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı amacıyla, kadın işçiye veya 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri halinde birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin hakkı tanınıyor. Çocuğun engelli doğması halinde bu süre 360 gün olarak uygulanıyor" dedi.

DOĞUM BORÇLANMASI

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4'üncü maddesi kapsamında sigortalı olan kadınlara 3 defaya mahsus olmak üzere her bir doğum tarihinden sonraki 2 yıllık süre için borçlanma hakkı verildiğine dikkati çeken Kurt, "Bu haktan faydalanabilmek için iki şart bulunmaktadır. Birincisi doğum yapan kadının söz konusu 2 yıllık sürede uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması, ikincisi ise çocuğun yaşamasıdır. Bu madde ile kadın sigortalılara doğum sonrası çalışamadıkları süreleri borçlanmak suretiyle daha kolay emekli olma hakkı sağlanmıştır" diye konuştu.

'BAKIMA MUHTAÇ ÇOCUĞU OLAN KADIN SİGORTALIYA ERKEN EMEKLİLİK HAKKI'

Malul çocuğu bulunan kadın sigortalılar için ayrı bir düzenleme yapıldığını da belirten Kurt, "Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunanların, 5510 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir. Bu uygulama ile sürekli bakıma muhtaç çocuğu olan kadın sigortalılara hem daha az prim ödeyerek hem de daha genç yaşta emekli olma hakkı tanınmıştır" dedi.

SGK İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt, kadınların çalışma hayatına katılımının kolaylaştırılması amacıyla kadın sigortalı çalıştıran işverenlere yönelik özel teşviklerin verildiğini de vurguladı. (DHA)

 Sayfa Adresi: http://www.gercekizmir.com/haber/Kadin-istihdaminda-Izmir-farki/139783