Eğitim camiasında performans rahatsızlığı!

8 Mart 2018 Perşembe   10:02

MEB'in hazırladığı 'Öğretmen Strateji Belgesi', Resmi Gazete'de yayımlandı.

Pilot il olarak seçilen İzmir, Ankara, Antalya, Balıkesir, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, Kayseri, Malatya, Mardin, Samsun ve Trabzon'da başlayacak olan yeni uygulamaya göre öğretmenlerin performansları, hem velilere hem öğrencilere hem de yöneticilere sorulacak. Ancak eğitim sendikaları bu uygulamaya tepkili. Eğitim İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Adem Yıldırım, performans değerlendirme sisteminin, öğretmenlik mesleğini değersizleştirmenin geldiği noktayı gösterdiğini savundu. Bu değerlendirmelerin bütünüyle 'yandaş-muhalif' çerçevesinde gerçekleştiği ve MEB'in asıl amacının eğitimde ücretli, sözleşmeli ve güvencesiz istihdamı yaygınlaştırmak olduğunu iddia eden Adem Yıldırım, "Türkiye'de eğitimde yaşanan nitelik sorununun nedeni öğretmenlerin sözde düşük olan performansları değildir. Öğretmen eğitimin temelidir ancak öncelikli olan eğitime yaklaşım anlayışının ulusal olması, siyasi değil ulusal hedeflerin ön plana çıkarılmasıdır" dedi.

"PERFORMANSLARI ÖLÇMEYECEĞİZ"
Eğitimde yaşanan sorunlara kalıcı çözümler üretmek zorunda olan bakanlığın, okullarda bilimsel, laik, ulusal, demokratik ve nitelikli bir eğitim anlayışını yerleştirmek yerine, öğretmeni itibarsızlaştıracak, iş güvencesini ortadan kaldıracak bir eğitim anlayışını yerleştirmesini kabul etmeyeceklerini belirten Yıldırım, iş güvencesini ortadan kaldırdığını öne sürdüğü bu uygulamayla öğretmenlerin performansının ölçülemeyeceğini dile getirdi.

"NİTELİĞİ ARTTIRIN"
Türk Eğitim-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Merih Eyyup Demir de bu sisteme tepki gösterdi. MEB'in öncelikle öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini sürekli kılmak için adaylık sürecinden itibaren, kişisel ve mesleki gelişim faaliyetlerinin niteliği artırmak için çalışması gerektiğini vurgulayan Demir, "Performans değerlendirmesi ile ilgili ifade sadece gündemimizden değil Öğretmen Strateji Belgesi'nden de çıkarılmalıdır. Eğitimde arzuladığımız başarıyı yakalamanın günümüz için tek kıstası eğitimle ilgili reform çabalarının en kritik faktörü olan öğretmen niteliklerini artırmak olmalıdır. Ölçme değerlendirme konusunda bilgi, beceri ve deneyim sahibi olmayan; bu konuda gerekli eğitimi almamış kişiler tarafından yapılacak performans ölçümlerinin, eğitim sistemimizde açacağı yaraların kapanmasının mümkün olamayacak düzeye ulaşacağı gözden kaçırılmamalıdır" dedi.

EYLEM KARARI ALDILAR
Eğitim-Bir-Sen ise, öğretmenlerin performanslarının değerlendirilmesine karşı kamuoyu desteği oluşturmak ve bu uygulamanın mağduriyet yaratmasını önlemek amacıyla eylem kararı aldıklarını açıkladı. Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Ali Musa Bina, yetkili sendika sıfatıyla MEB'e "Yan yana duranları karşı karşıya getirme" şeklinde sağduyu çağrısında bulunduklarını söyledi. Bina, "Çağrımızda eğer sağduyu galip gelmezse bu hatalı performans değerlendirme yöntemi konusunda 'eylemlilik dahil' her türlü tepkiyi ortaya koyacağız. Bütün bunlara rağmen Bakanlığın, Öğretmen Strateji Belgesi'ni ve içeriğindeki hatalı uygulamaları tartışmaya açmak yerine uygulamaya koymaya çalışması, isabetsiz politika tercihlerinin sonuçlarını bir kez daha gözler önüne sermiştir" dedi. (DHA)Sayfa Adresi: http://www.gercekizmir.com/haber/Egitim-camiasinda-performans-rahatsizligi/41628