İzmir'de çağdaş kooperatif çatısı: İZÇEK

8 Mart 2018 Perşembe   14:17

Anaokulundan üniversiteye kadar eğitimin her alanında hizmet verme hedefini esas alan İzmir Çağdaş Eğitim Kooperatifi (İZÇEK) kuruldu.

Atatürkçü, laik  eğitim sistemini esas alan İZÇEK’in Kurucular Kurulu’nda; Mehmet Seyrek, Ali Kemal Elitaş, Şahap Cesur, Halil Özgür Kaplan, Mehmet Ali Kaya, Halil Gezer ve Kemal Kocabaş yer aldı.

İZÇEK Kurucular Kurulu Üyesi Ali Kemal Elitaş, hedeflerinin çağdaş eğitime olabildiğince destek vermek olduğunu belirterek, “Atatürk ilke ve devrimlerini, öğretim birliğini, laik, demokratik ve bilimsel eğitimi ve eğitimde fırsat eşitliğini savunarak çocuklarımızın, ülkemizin geleceğine katkı koymak istiyoruz. Anaokulu’ndan üniversiteye kadar eğitimin her alanında destek sunacağız. Herkesi bu amaçlara katkı vermeye çağırıyoruz”  dedi.

Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin 10 Temel İlke'si (ÇEK Anayasası), şu maddelerden oluşuyor:

Atatürk ilke ve devrimlerini, öğretim birliğini, laik, demokratik ve bilimsel eğitimi ve eğitimde fırsat eşitliğini savunur, tersi uygulamalarla mücadele eder.
Ticari amaç gütmeksizin "Anaokulundan Üniversiteye" örnek özel eğitim-öğretim kurumları, öğrenci yurtları açıp işletir, yoksul, başarılı ve çalışkan öğrencileri kurumlardan ücretsiz yararlandırır.
Kurumlarının işleyişinde ve yönetiminde demokratik katılım ilkesini uygular.
Herkesin siyaset yapma hakkına saygı duyar, ancak hiç kimseye kendi siyasi görüşünü kurum içinde yayma fırsatı tanımaz.
Yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar, kooperatiften herhangi bir ad altında ücret alamaz.
Danışma Yüksek Kurulu, Yönetim ve Denetim Kurulları üyeleri ve personeli kooperatifin ilkelerini ve felsefesini yaymak, tanıtmak ve kaynak sağlamakla kendilerini görevli sayar.
Yönetim Kurulu, kararlarını tartışarak oy birliği ile almaya çalışır ve alınan kararları tartışmamaya özen gösterir.
Yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar, ayni ve nakdi bağış yapanlar kooperatiften maddi karşılık beklemez.
Üyeleri ve çalışanları kooperatifi maddi ve manevi zarara uğratacak davranışlarda bulunmaz.
Kurumlarında, kuruluş ilke ve değerlerini benimseyen personel çalıştırır.

Kooperatifin temel özelliği; kar amacı gütmeden demokrasi, eşitlik, bağımsızlık, gönüllülük, dürüstlük, toplumsal sorumluluk, şeffaflık, başkalarını düşünme ve gözetme ilkelerine göre faaliyette bulunmasıdır. 

Üyelik için temel koşul, çağdaş eğitimden ve fırsat eşitliğinden yana olmaktır. Kooperatifin sürekli ve kalıcı yönetimi olmayacaktır. Kooperatifi yönetenler, çalışanlar ve üyeler arasında hiyerarşik bir düzen olmayacaktır. İş bölümüne dayalı bir görev anlayışı egemendir. Her alanda eşitlik ve demokratik işleyiş esastır. 

Yönetim kurulları, kamuoyunun yakından tanıdığı, güven konusunda kuşku duyulmayan kişilerden oluşmalıdır. Hiçbir ücret ve huzur hakkı almadan gönüllülük esasıyla görev yapan yönetim kurulu üyeleri, kamu ve toplum çıkarlarını gözetir. 

Açıklık, şeffaflık ve denetim, güven artırıcı unsurdur. Tüm parasal işlemler bankalar aracılığı ile yapılır ve günün tüm girdisi-çıktısı elektronik ortamda yönetim ve denetim kurulu üyelerinin bilgisine ve denetimine sunulur. 

Hiçbir devlet desteği olmayan Çağdaş Eğitim Kooperatifi gelirlerini, bağışlardan, üye giriş aidatlarından, okul-yurt gelirlerinden ve çelenk, yayın, vb. hizmetlerinden elde etmeyi amaçlamaktadır Kooperatif, ortaklarına kar payı dağıtmaz. Elde edilen artı değerler yeni eğitim yatırımlarına ve ekonomik nedenlerle okuma olanağından yoksun çocuklara harcanır. 

Eğitim-öğretim kurumları yanında İZÇEK (İZMİR ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ) , aynı zamanda sosyal, kültürel ve eğitsel etkinlikler, eğitimle ilgili paneller, konferanslar, konserler, tanıtım gezileri düzenleyerek İzmir halkını, üyelerini ve çalışanlarını kültür ve sanatla buluşturmayı, ülke ve toplum çıkarları, temel hak ve özgürlükler konusunda da görüşlerini kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. 

İzmir’in güçlü bir sivil toplum hareketi olmayı hedefleyen İZÇEK, geleceğe dair umutsuzluk ve endişe yaratan günümüz eğitim politikalarına karşı bir antitezdir. Ülkemizin aydınlık geleceği adına uygarlık yolunda bir arayışın ve umudun adıdır. Eğitimin gericileştirilmesi ve dinselleştirilmesi projesine karşı bir direniştir. Anadolu'nun kuruyan, çatlayan topraklarına can suyu olan laik, demokratik, bilimsel ve nitelikli eğitimin özgün kurumu Köy Enstitüleri gibi... 

Bilgiden/bilimden yoksun, belli kalıplar içine sokularak yetiştirilmek istenen çocuklarımızın, "dogmaların" pençesinde yok olup gitmesini ve aydınlığa sırtlarını dönmelerini istemiyorsanız, "farklı dünya görüşlerimiz, farklı siyasal düşüncelerimiz, farklı çözüm önerilerimiz de olsa, laik ve demokratik bir Türkiye ortak paydasında buluşabilen herkesi hedefimize ortak olmaya, geleceğin aydınlık Türkiyesi'ne katkıda bulunmaya" çağırıyoruz. 

İZMİR ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ
KURUCULAR KURULU

İZÇEK oluşumuna katkı verenler

1.MEHMET SEYREK 
2. MUSTAFA ÖZDEMİR 
3. DENİZ SEYREK TÜTÜNCÜBAŞI 
4. EMİN ÖZTÜRK 
5. CENNET SOLAK 
6. GÜRKAN ERDOĞAN 
7. ŞAHAP CESUR 
8. GÜLTEN ULUTAŞ BAKŞİ 
9. AYHAN UYANIK 
10. ERTUĞRUL ERDEM 
11. KEMAL KOCABAŞ 
12. AYFER KOCABAŞ 
13. ARİF İNÖNÜ 
14. AFHAN TOPEL 
15. M. HAKAN ERİŞ 
16. İBRAHİM AŞÇI 
17. HALİL GEZER 
18. CAFER ŞAHİNKAYA 
19. SÜHA KESKİN 
20. ALİ KEMAL ELİTAŞ 
21. MEHMET TAMER SOYULMAZ 
22. ŞEVKİ ÖZTÜRK 
23. NEVZAT KAVCAR 
24. ÖMER LÜTFİ DEĞİRMENCİ 
25. MEHMET ALİ KAYA 
26. AKIN USANMAZ 
27. ATA TÜRKELİ 
28. FÜSUN TÜTÜNCÜ 
29. ÖZGÜR KAPLAN 
30. MEHMET ÖNCEL 
31. BİLGE SOLAK 
32. NİLGÜN ERDEM 
33. TAYFUN MARO 
34. TACETTİN ÇOLAK 
35. İSMAİL ARABULAN 
36. KUDRET ULUTÜRK 
37. NEŞE KAYHAN 
38. NURİ CAN BAYSAL 
39. ÖMER ÖKTEN 
40. ÖZDEN KARCI 
41. TÜLAY CENGİZ 
42. ASIM ÇİFTÇİ 
43. MERT USLUSayfa Adresi: http://www.gercekizmir.com/haber/Izmir-de-cagdas-kooperatif-catisi-IZCEK/41656