CHP'de flaş kararlar: MYK'ya süper yetki!

16 Eylül 2019 Pazartesi   10:58

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun daveti üzerine Pazar günü toplanan Parti Meclisi toplantısının basına kapalı bölümünde, Tüzük Kurultayı’nda kabul edilen değişikliklere uyum sağlamak için yönetmelik değişiklikleri görüşülerek kabul edildi.

Toplantıda, Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) çalışma yönetmeliği de yenilendi.

Yapılan yeni düzenlemeyle, Parti Meclisinde boşalma olması halinde, boşalan üyelikler sırasıyla yedek üyelerden tamamlanmasında, cinsiyet ve gençlik kotası gözetilmesi yönetmeliğin hükmü haline getirildi.

MUHALİFLERE OY FRENİ
Düzgünhaber'de yer alan habere göre yapılan bir başka değişiklikle Parti Meclisi’nin olağanüstü toplantıya çağrılması için gerekli olan 11 üyenin yazılı talebi, 13 üyeye çıkarıldı. Yine PM’de 11 üyenin imzasıyla işleme alınacak önergeler için gerekli olan üye sayısı 13’e çıkarıldı. Bundan sonra 13 Üyenin imzasını taşıyan öneriler gündeme alınacak.

MYK ÜYELERİNE PM’DE KONUŞMA HAKKI
Geçmişte PM’de görüşülen konuyla ilgili olarak Genel Başkan, Genel Sekreter ya da görevlendirilmiş Merkez Yönetim Kurulu üyesi, sıraya bağlı olmaksızın söz alabilirken yeni yönetmelikle MYK üyelerine PM’de sıraya bağlı olmaksızın konuşma hakkı getirildi.

Yeni düzenlemeyle, “Gündemin görüşülmesinde Genel Başkan ya da vekilinden söz alınarak sıra ile konuşulur. Görüşülen konu ile ilgili olarak Genel Başkan, Genel Sekreter ya da görüşülen konu ile ilgili Merkez Yönetim Kurulu üyesi, sıraya bağlı olmaksızın söz alabilirler” uygulamasına geçilecek.

AÇIK OYLAMA İSTENEBİLECEK
PM’nin çalışma yönetiminde radikal değişikliklerden birisi de “açık oylama” konusunda yapıldı. Geçmişte, “Toplantıya katılanlardan 11 üyenin yazılı istemi halinde oylamalar gizli oyla yapılır” hükmü değiştirilerek yeni yönetmeliğe, “Üye tam sayısının beşte birinin yazılı istemi halinde oylamalar gizli veya açık oyla yapılır. Bu husustaki önergenin, oylamaya geçilmeden önce Başkanlığa verilmiş olması gereklidir” ibaresi eklendi.

MYK’DA KOLTUK SAYISI ZORUNLULUĞU KALKTI
Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) oluşumuna ilişkin yönetmelikte radikal bir değişikliğe gidilerek, “Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcıları ve Genel Sekreter olmak üzere en az onyedi (17) üyeden oluşur” hükmü metinden çıkarıldı.

Yeni düzenlemede, “Merkez Yönetim Kurulu, Partinin en üst yönetim organıdır. Genel Başkan, genel başkan yardımcıları ve genel sekreterden oluşur. Genel Başkan, Merkez Yönetim Kurulunun başkanıdır” ibaresi yönetmeliğe eklendi.

Ayrıca geçmişte yönetmelikte olmayan, “Genel Başkan Yardımcılarının sayısı ve görev alanları Genel Başkan tarafından belirlenir” hükmü de yeni yönetmeliğe eklenerek, MYK üyelerinin sayısını, görev alanlarını belirleme yetkisi tamamen Genel Başkan’a bırakılmış oldu.

KILIÇDAROĞLU ‘VEKİL’ TAYİN EDECEK
Yönetmelikte Kılıçdaroğlu’nun katılmaması durumunda ‘Genel Başkan’ sıfatıyla kimin MYK’ya başkanlık yapacağı da netlik kazandı. Geçmişte, “Genel Başkanın yokluğunda, Genel Başkanın belirlediği genel başkan yardımcısı Merkez Yönetim Kurulu’na başkanlık eder” hükmü yeni yönetmelikte, “Genel Başkanın yokluğunda, belirlediği Genel Başkan Vekili Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık eder” şeklinde değiştirildi. Yani artık Kılıçdaroğlu, kendisine ‘vekil’ tayin edebilecek.

ÖRGÜTLE İLGİLİ MYK’YA SÜPER YETKİ
MYK’nın görevlerine ilişkin de yeni yönetmelikte radikal değişikliklere yer verildi. MYK’nın parti örgütünü yönetme konusundaki görevlerine, “Yasalara, tüzük ve yönetmeliklere uygun çalışmasını sağlar. Genel Merkez organları hariç tüm örgüt kuruluş işlemlerini yürütür. Örgütün bulunmadığı ya da feshedildiği yerlerde Merkez Yönetim Kurulu 5 kişilik geçici yönetim kurulu belirler. Bu kurul, Siyasi Partiler Kanunu uyarınca gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirerek altı ay içerisinde ilk kongrenin yapılmasını sağlar” şeklinde yeni görevler eklendi. Böylece, geçici olarak göreve atanan veya seçilen il geçici kurullarının 45 gün, ilçe geçici kurullarının ise 30 gün içerisinde seçimleri yaparak olağanüstü kongre yapma zorunluluğu rafa kaldırılmış oldu.

MYK’NIN GÖREVDEN ALMA YETKİSİ DE GENİŞLEDİ
Yeni yönetmelikte yapılan bir başka değişiklikle MYK’nın örgütleri görevden alma yetkisinin kapsamı ve sebepleri de genişletildi. Yeni yönetmeliğe, “Merkez Yönetim Kurulu, Yasalarda, Tüzükte ve Yönetmeliklerde öngörülen görev ve sorumlulukları ve mali yükümlülükleri yerine getirmeyen ya da aksatan; partinin ilkelerine, amaçlarına ve çalışma kurallarına aykırı hareket eden il, ilçe, belde başkanı ve yönetim kurulu üyelerini bir üst yönetim biriminin görüşünü de alarak ve bilgi vererek görevden alabilir” hükmü eklendi.

İTTİFAK GÖRÜŞMELERİ DE MYK’YA EMANET
Yeni yönetmelikte bir radikal değişiklik de ittifaklar konusunda yapıldı. Yeni yönetmelikte MYK’nın görev alanları arasına, “Siyasi ve seçim ittifaklarına ilişkin görüşmeleri yürütür” hükmü de eklendi. Bundan sonra seçim ittifaklarına ilişkin tüm görüşme ve siyasi hamleleri MYK’nın yapması hakkı tanınmış oldu. (Düzgünhaber)Sayfa Adresi: http://www.gercekizmir.com/haber/CHP-de-flas-kararlar-MYK-ya-super-yetki/69189