İzmir’de Diş Hekimleri sandık başına gitti

12 Eylül 2020 Cumartesi   08:59

İzmir Diş Hekimleri Odası, yönetim,  disiplin ve denetleme kurulu ile delege seçimleri için sandık başına gitti. Seçime önceki dönem yönetim kurulu üyelerinin çoğunlukta yer aldığı Dayanışma Grubu tek liste ile katıldı. Seçimler pandemi sebebiyle olağanüstü tedbirler ile gerçekleştirildi.

Toplam 1845 üyesi bulunan İzmir Diş Hekimleri Odası’nın 18. Olağan Genel Kurul ve seçimi, Diş Hekimleri Odası binasının da bulunduğu Tepekule Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Tek listeyle yapılan seçimde Yaman Yamangil İzmir Diş Hekimleri Odası Başkanlığına seçilirken, yönetim kurulu ise Ümran Kâya, Cenker Aktaş, Ersin Atinel, Prof. Dr. Murat Türkün, Özlem Kekeç, Deniz Çağında, Serdar Devrim Erkmen ve Hüseyin Akarsu’dan oluştu.

İzmir Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaman Yamangil yaptığı konuşmada;

‘’ 18. Genel Kurul ve seçimleri sonrası gerçekleştirilen ilk Yönetim Kurulu Toplantısı’nda gerçekleştirilen  görev dağılımı ile İzmir Diş Hekimleri Odası’nın Yönetim Kurulu Başkanlığına layık görüldüm. Bu onurlu görev sebebiyle genel kurula katılan, oy vermeye gelen ve dönemin özel koşulları nedeni ile gelemeyen tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum.

Bu zor dönemde Yönetim Kurulumuzdaki arkadaşlarımız ve oda bünyesinde gönüllü çalışan diğer meslektaşlarımızla birlikte, sorunlarımıza çare aramak üzere buradayız.

Dünya genelinde ve ülkemizde yaşadığımız genel sorunlar içerisinde başta Covid 19 pandemisi olmak üzere ekonomik sorunlar, siyasi gerilimler, savaş riskleri hepimizin hem yaşam standardını hem de gelecek beklentilerini olumsuz etkiliyor. Diğer yandan pandemiden direk etkilenen bir mesleğin mensupları olarak hem kendi sağlığımızı hem de hastalarımızın sağlığını korumak yükümlülüğü ile kamu kurumlarında ve özel muayenehanelerimizde hastalarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz.

Pandeminin ilk zamanlarında muayenehanelerimizi bir süreliğine kapatmak zorunda kaldık. Şimdi ise bulaşma riskini en aza indirmek için aldığımız önlemler, yaptığımız ek yatırımlar, hasta muayene saatlerinin uzaması ve diğer koruyucu ekipmanların kullanılma zorunluluğu sağlığımızla ilgili risklerin yanında ekonomik yükleri de getirdi.

Kamu kurumlarında çalışan ve bu dönemde filyasyon ekiplerinde görevlendirilen meslektaşlarımız da çok ciddi sorunlar yaşıyor.

Diğer yandan tüm uyarılarımıza karşın gerekli ihtiyacın çok üzerinde kamu ve özel diş hekimliği fakültelerinin açılması, açılan fakültelere yeterli öğretim üyesi desteğinin sağlanamaması bir başka sorunlar dizini yaratmaktadır. Bir yandan kaynakların gereksiz israfına iyi birer örnek teşkil ederken mezun olan binlerce genç Diş Hekiminin de iş bulma konusunda sıkıntılara sokmaktadır. Bu  durum Diş Hekimlerinin gördükleri eğitim ve bilgi birikimleri ile orantılı bir ücret almalarına engel olmaktadır.

Diş Hekimleri de sağlık ordusunun bir parçası olarak bugün diğer sağlık çalışanları kadar risk altında çalışmaktadır. Bu göz ardı edilemez bir durumdur.

Bütün bu sorunlarla baş edebilmenin zorluklarını biliyoruz ancak öncelikle İzmir Diş Hekimleri Odası  olarak sağlayacağımız birliktelikler ve bunun merkez örgütümüz Türk Diş Hekimleri Birliği’ne  taşınması sonrası etkin çalışmalarla pek çok sorunu halledeceğimizi düşünüyoruz’’ dedi.Sayfa Adresi: http://www.gercekizmir.com/haber/Izmirde-Dis-Hekimleri-sandik-basina-gitti/85078