Büyükşehir’in 2023 bütçesine meclis onayı: 7 saatlik oturumda kim/ne mesaj verdi?

30 Kasım 2022 Çarşamba   23:40

GERÇEKİZMİR – İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 8.birleşimi Başkan Tunç Soyer idaresinde Kültürpark’taki yeni meclis salonunda gerçekleştirildi. 

Oturum gündem maddelerinin yanı sıra aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 yılı mali performansı ve bütçesi de masaya yatırıldı. 

Büyükşehir Belediyesi’nin 25 milyar 900 milyonluk 2023 yılı tahmini bütçesi AK Parti ve MHP’nin ret oylarına rağmen CHP ve İYİ Parti Grubu’nun ‘evet’ oylarıyla meclisten oy çokluğuyla geçerek kabul edildi. Büyükşehir’in 2023 yılı gelir bütçesi 21 milyar 923 milyon lira olarak belirlenirken, tabloya göre kurumun 2023 yılı için en az 3 milyar 977 milyon lira borçlanması bekleniyor.

OTURUMDA NELER YAŞANDI? 
SÖZÜPEK’TEN RAKAMLARLA RAPOR 

Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 yılı bütçe oturumu Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı CHP’li Meclis Üyesi Bülent Sözüpek’in konuşmasıyla başladı. CHP’li Sözüpek rakamlarla yatırımlar kalemlerini açıkladı. Sözüpek, şöyle konuştu: Altyapı stratejik alanına 2023 yılı bütçemizden 4 milyar766 milyon 575 bin TL bütçe ayırdık. 2023 yılında en büyük yatırımımızı 6 milyar 1 milyon 356 bin TL ile Yaşam Kalitesi stratejik alanına yapıyoruz. Ekonomi alanına ise 2023 yılı Bütçemizden 802 milyon 944 bin TL bütçe ayırdık. Demokrasi ve kent hakkı olarak 2023 yılı bütçemize 2 milyar 531 milyon 804 bin TL bir bütçe ayırdık. Bütçemizde doğayla uyumla ilgili ayırdığımız 2023 bütçesi ise; 737 milyon 176 bin TL’dir. Kültür ve Sanat stratejik alanımıza 2023 yılı bütçemizden 670 milyon 773 bin TL bütçe ayırdık. Yaşayarak Öğrenme ve Kurumsal Kapasite stratejik alanımıza 2023 yılı bütçemizden 2 milyar 54 milyon 182 bin TL bütçe ayırdık…

CHP’Lİ AYDIN’DAN MESAJ YAĞMURU! 
Sözüpek’in ardından CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Murat Aydın bütçe konuşmasını gerçekleştirdi. CHP Grup Başkanvekili Aydın konuşmasına siyasetin tercihleri yerine getirme işi olduğunu ifade ederek başlarken, “İzmir Büyükşehir Belediyesinin misyonu yani kendine biçtiği görev tanımı; “halktan aldığı gücü, şehrin müşterek menfaatlerini ve sürdürülebilir gelişimini gözetecek şekilde kullanan, yenilikçi bir belediye hizmeti sunmaktır” diyerek başladı. CHP Grup Başkanvekili, “
Gücünü halktan alan İzmir Büyükşehir Belediyesi bu gücü; şehrin ve toplumun ortak yararının hizmetine sunar. Belli bir çıkar odağının, sermayenin, ranta dayalı ekonomi sahiplerinin değil halkın çıkarını gözetir, gücünü halktan alan bu belediye; toplumun ortak çıkarı için kalkınmayı sağlamayı hedefler ancak hedeflediği kalkınma; bugünü kurtaran, yarını düşünmeyen, vahşi kapitalizmin dayattığı kalkınma değil, sürdürülebilir kalkınmadır” dedi. 

“Türkiye’de en yüksek oranlardan birisi”
Büyükşehir Belediyesi’nin hedeflerini sıralayan ve “Hayallerimizin İzmir’i; birlikte üreten, refah içinde, ürettiği refahı hakça bölüşen, içinde bulunduğu doğa ile uyumlu, dünya ile iç içe bir şehir olmasıdır” diyen CHP’li Aydın, Büyükşehir belediyesi bu yıl da yüksek bir yatırım bütçesi öngörüyor. Yaşanan ekonomik krize, hatta ekonomik şiddete, yoksullaşmaya, tüm idari mekanizmalardaki bozulmaya rağmen, bütçesinin yüzde 41’ini yatırıma ayırmış durumda. Bu oran halen Türkiye’de kamu bütçelerinde yatırım ayrılan kısım bakımından en yüksek oranlardan birisi…” dedi. 

Merkezi hükümetin kente yatırım için ayırdığı payın düşüklüğüne vurgu yapan Aydın sözlerine, “
Devletin açıkladığı rakamlara göre İzmir’e yapılan tüm kamusal yatırımların yaklaşık üçte ikisini belediyeler yapıyor. Son on yılda merkezin yönetim bütçesinden İzmir’e yapılan doğrudan yatırım miktarı oldukça düşük. İzmir en çok vergi veren üçüncü il durumundayken, merkezi yönetim tarafından yapılan kamusal yatırımlar sıralamasında 71. Sırada. Merkezi yönetimin yapması gereken yatırımlar bu şehre yapılmıyor” diye devam etti. CHP Grup Başkanvekili bütçeyi hızla artan enflasyon ekseninde değerlendirirken, “2019 yılında bütçemizin o tarihteki ortalama dolar kuruna göre karşılığı 1 milyar 57 milyon dolardı.  2023 yılı bütçemizin dolar karşılığı yaklaşık 1 milyar 400 milyon doları buldu. Bu rakamsal değişim ve büyüme doğrusu bizi sevindirmiyor. Zira dolar kuru üzerinden oluşan bu artış mal ve hizmetleri karşılamaktan çok uzak.  Döviz kurları üzerindeki merkezin yönetimin siyasi saiklerle yaptığı baskı, doların kendisinin de enflasyon nedeniyle değer kaybına uğraması bize karşılaştırmayı mal ve hizmetler üzerinden yani alım gücü üzerinden yapmayı gerektiriyor. 
Çünkü bütçedeki rakamların gerçek değeri burada yer alan rakamlarla ne kadar mal ve hizmet alabileceğiniz ile ortaya çıkıyor” dedi. 
CHP’li Aydın konuşmasına şöyle devam etti: ESHOT 2019 yılında tanesini 1 milyon 929 bin liradan 160 tane körüklü otobüs aldı. Bugün bu otobüslerin tanesi 6 milyon 900 bin lira. Artış oranı %257. Yani o tarihte 2,5 otobüs aldığınız parayla bugün 1 otobüs alabiliyorsunuz. Son bir yılda akaryakıt fiyatlarındaki artış yaklaşık yüzde 180…  İnşaat ve imalat sektörlerinin girdi kalemlerindeki artışlar yüzde 300 ile yüzde 600 oranlarında değişmekte… Görüldüğü gibi ülkenin içinde olduğu ekonomik kriz ve enflasyon, rakamları büyütse de bu rakamların alım gücü giderek azalıyor. 

Buca Cezaevi alanı çıkışı! 
CHP Grup Başkanvekili konuşmasına Buca Metrosu projesinin önemine dikkat çekerek devam ederken, yıkıldıktan sonra planlaması tartışma konusu olan ve Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grubu’nun bakanlığın düzenlemesini yargıya taşıdığı Buca Cezaevi alanı hakkında da konuştu. CHP’li Aydın, “Buca metrosundan özellikle bahsetmek isterim. Trenleriyle beraber 765 Milyon Euro’ya mâl olacak Buca Metrosundan elde edilmesi beklenen yıllık işletme geliri yaklaşık 45 milyon Euro. Metro inşaatı dört yıl ödemesiz dönemde tamamlanacak ve hat işletmeye açıldığında elde edilecek işletme geliri ile finansmanın geri ödemesi yapılacak. Ayrıca Buca Metrosu’nun taşıyacağı 400 bin yolcuyu şu anda otobüs ve minibüslerle taşıyoruz. Metro tamamlandığında Belediyemiz yılda 48 milyon Euro tasarruf edecek” dedi. CHP’li Aydın, “Buca demişken hatırlatıyorum, hep hatırlatacağım. Buca Cezaevi alanı yeşil alan olsun. Burayı betona, ranta teslim etmeyeceğiz. Bunu yapamayacaklar, İzmir halkı buna izin vermeyecek. CHP bütün örgütüyle, bütün üyeleriyle bu rant projesine karşı çıkacak. Büyükşehir Meclisi CHP Grubu iptal davasını geçen hafta açtı. Bütün zorluklarına rağmen biz hukuka inanmaya devam edeceğiz ve hukuk eliyle bu projeyi durduracağız” diye konuştu. 

Büyükşehir’in 473 yeni otobüs alımını ESHOT tarihinin en kazançlı yatırımı olduğunu çizen CHP’li Aydın, Bu alım sayesinde bugün ESHOT’un kullandığı 1.769 otobüsün 473’ü yani yaklaşık dört otobüsten birisi 4 yaşından küçük durumda. Halen sefere çıkan otobüslerimizin yaş ortalaması 6.46 olup bu rakamla Avrupa’nın en genç otobüs filolarından birini sahip olduk” dedi. 

UKOME tepkisi! 
CHP’li Aydın’dan bütçe konuşmasında UKOME çıkışı da geldi. Büyükşehir Belediyesi’nin maliyet artışlarını karşılayabilmek için toplu ulaşım ücretlerine zam yapma isteğinin UKOME’de reddedilmesi krizine değinen CHP’li Aydın, kanunlara göre ülkede yaşayan insanların paralarından oluşan bütçenin gelir kalemlerinin ne olacağının da gider kalemlerinin ne olacağının da meclisler tarafından belirlenmesi gerektiğine vurgu yaparken, 2020 yılının nisan ayında alınan karara kadar meclisin toplu taşıma ve su bedellerini belirlemekte olduğunu söyledi. Çıkarılan yönetmelikle UKOME’nin çoğunluğunun büyükşehir belediyesi bünyesinde çalışmayan, merkezi yönetim tarafından atanan bürokratlara verildiğini ifade eden Aydın, “14 Nisan 2021 tarihinde toplanan UKOME, belirtilen bu düzenlemeler uyarınca ilçe belediye başkanlarının da katılımıyla gerçekleştirilmiş ve toplu taşıma fiyatlarında artış kararı vermiş, bu karara merkezi hükümet tarafından atanan bürokratlar maddi gerçeklerle, girdi maliyetlerindeki artışla hiçbir ilgisi olmayan, siyasi saiklere dayalı olarak karşı oy kullanmışlardır” dedi. UKOME’nin aynı gün dolmuş ve taksi ücretlerinin artırılmasına oy birliği verdiğinin altını çizen Aydın, “2019 yılında yapılan yerel seçimleri büyük illerde kaybeden merkezi iktidar, Ankara ve İstanbul gibi belediye meclis çoğunluğuna sahip olduğu yerlerde meclis çoğunluğuna, İzmir gibi meclis çoğunluğu bulunmayan yerlerde ise UKOME çoğunluğuna dayanarak belediyeleri su ve ulaşım birimleri eliyle batırmaya, kazanamadığı belediyeleri iş yapamaz hale getirmeye çalışıyor. İğneden ipliğe her şeye zaman yapan, halkı düşünmeyen, ücretliye, emekliye zam yapmamak için TÜİK rakamlarını manipüle eden iktidar, konu belediyelere gelince kendi sorumluğunu bir kenara bırakıp popülist söylemlere girebiliyor. Bu ülkenin ekonomisini batıran siyasi iktidardır. Bütün üretim maliyetlerini yükselten, insanları üretim yapamaz hale getiren, gıda almanın, barınmanın bile zora girdiği günler yaşatan kendileridir. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği ulaşım hizmetinin maliyetlerinin korkunç boyutlarda artmasına neden olan da siyasi iktidarın kendisidir. İzmir Büyükşehir Belediyesi taşıma maliyetlerindeki artışı uzun süre bilet fiyatlarına yansıtmamış ve oluşan maliyet farkını üstlenmiştir” dedi.

Aydın siyasi iktidarın tavrı nedeniyle İzmir halkının 3 ilçenin bütçesine denk gelen para kadar yatırımdan mahrum kaldığını söylerken, “Siyasi iktidar, devlet kurumlarını kullanarak, yasaları hiçe sayarak, halkın oylarıyla seçilen yerel yönetimleri çalışamaz, işleyemez hale getirmek için elinden geleni yapıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi hukuk dışı yöntemi, hangi hukuk tanımaz kamu görevlisini üstümüze salarlarsa salsınlar, İzmir halkının oylarıyla seçilen İzmir Büyükşehir Belediyesi, başkanıyla, meclisiyle, bürokratlarıyla ve tüm çalışanlarıyla İzmir halkına hizmet etmek için canla, başla çalışmaya devam edecektir. Hiçbir engelleme bizim tavrımızı değiştirmeyecek, İzmir Büyükşehir Belediyesinin, kurum ve kuruluşlarının ve İzmir halkının haklarını savunmaya devam edeceğiz” diye konuştu. 

CHP Grup Başkanvekili konuşmasına Büyükşehir Belediyesi’nin ekonomik alandaki çalışmalarını İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi ve fuarlar, demokrasi alanındaki çalışmaları eşitlikçi uygulamalar ve İstanbul Sözleşmesi mesajları, çocuklar ve gençler için yapılan çalışmaları çocuk belediyesi uygulamaları ile ücretsiz internet, kampüslerde ücretsiz yemek dağıtımı ve girişimcilik merkezleri örnekleriyle detaylandırarak anlatarak devam etti. CHP’li Aydın doğa alanındaki çalışmaları anlatırken İzmir Körfezi’nin temizlenmesi konusuna ayrı bir parantez açtı. Aydın, “Bu sorunun tek kalıcı çözümü, tüm zorluğuna rağmen caddeleri kazarak İzmir’e çağdaş bir yağmur suyu altyapısı kazandırmak. Yani yağmur sularının kanalizasyon sistemine karışıp arıtma sistemine girişini engellemek. Yolları kazıp ayrıştırma işlemi yapılması İzmir halkının günlük yaşamını zorluyor. İZSU ile ilgili kazı şikayetlerinin önemli bir nedeni bu. Ancak bunu yapmak zorundayız ve bu işi başardığımız takdirde körfezin temizlenmesinde önemli ölçüde yol almış olacağız” dedi. 

CHP’li Aydın konuşmasını kurumun mali yapısı hakkında bilgilendirme yaparak tamamladı. CHP Grup Başkanvekili, “Fitch Ratings, İBB’nin kredi notunu dördüncü kez en yüksek kredi notu olan AAA olarak belirledi.  Bu nota sahip en yüksek kamu kuruluşuyuz. Tüm baskılara rağmen…” dedi. HIZAL’DAN BORÇLANMA, YATIRIM VE DÖNÜŞÜM SALVOSU! 

Bütçe oturumunda AK Parti Grubu adına Grup Başkanvekili Özgür Hızal konuştu. Büyükşehir idaresinin 4.bütçesini yaptığını ifade eden AK Parti Grup Başkanvekili Hızal değerlendirmelerin bugüne kadar yapılanları içereceğini ifade etti. “Bir bütçe siyasal vizyon, faaliyet de kabiliyeti gösterir” diyen AK Parti Grup Başkanvekili, siyasal verileri ve siyasal boyutları analiz edeceğini söyledi. Büyükşehir’in gelirlerin artırılması yönünde bir faaliyet ortaya koymayacağını ifade eden AK Partili Hızal, “Gelir bütçesinin yüzde 90’nın merkezi idareden gelecek olan pay… Büyükşehir bütçesini hazırlayan siyasi irade ‘Ben kendime güvenmiyorum’ diyorsunuz. ‘Nasıl olsa benim güçlü bir hükümetim var ve bu hükümetin başında güçlü bir Cumhurbaşkanı var’ diyorsunuz. Siz de güveniyorsunuz” dedi. Sayıştay’ın raporuna atıfta bulunan AK Partili Hızal, ‘Büyükşehir’e Ödemiş’te kurulan tesisten neden para kazanılmıyor?’ diye soruyor. Bunu neden yapıyorsunuz, çünkü siz ‘Ben çalışmasam da hükümetimiz bize takır takır ödüyor’ diyorsunuz” diye konuştu. Kentte dönem dönem gündeme gelen engelleme tartışmalarına da değinen AK Partili Hızal, “Bir kere kurumun kaynakları kesiliyor mu? Hayır. Öngördüğünüz payın yüzde 120 fazlası Ekim ayı itibariyle elinize geçti, hangi engellemeden söz ediyorsunuz? İkinci konu mecliste engel koyulabilir ama siz burada çoğunluksunuz, istediğinizi yaparsınız ama buna rağmen kararlarda yüzde 95’lik bir oy birliği var” açıklamasını yaptı. 

Hızal bütçedeki borçlanma tablosu hakkında ise, “Genel Başkanınızın tefeci dediği uluslararası finans kuruluşlarından karşıladınız. Hizmet yapacaksınız bizim için sorun yok ama bütçenin borç miktarına kitapçıkta olmayan 17 milyarlık bir borç daha ekleniyor. O da şu, Büyükşehir’e hizmet veren kişi ve kurumlara olan borçlarınız. Bu kişiler kapınıza geldiğinde verdiğiniz cevap şu: Bu yıl Tarkan konseri vardı, o yüzden hak ediş ödemesi yapamayacağız” çıkışını yaptı. Bütçenin yüzde 41’nin yatırımlara ayrıldığı söylemini de eleştiren Hızal, “Basmane Meydanı’nda battı-çıktı yapılması gerekiyordu, bu sözü Tunç Soyer verdi, 3.5 yıl geçti, nerede? Yok. Alsancak Gar Önü… Bu sözü de Tunç Soyer verdi. Nerede? Yok… Aliağa’daki battı-çıktı 103 günde yapıldı. Siz 1500 günde hala düşünce aşamasındasınız. Aliağa’da demir fiyatı daha mı ucuz, döviz kuru daha mı düşük? Gıda Çarşısı Trenyolu Alt Geçit Projesi’nde ihale aşamasında bile değilsiniz. Bu yolu zamanında yapsaydınız orada Büyükşehir’in unuttuğu 3 emsallik arsanın değeri artardı, o gelirle de buranın finansı sağlanırdı. Kemeraltı’nın yağmur suyu sorunu çözülecek dendi, 200 milyonluk bütçe ayrıldı, yapabildiniz mi? Hayır. Bu yıl da 90 milyon ayırıyorsunuz ama yine yapamayacaksınız” diye konuştu. 

AK Parti Grup Başkanvekili Büyükşehir’i kentsel dönüşüm üzerinden de eleştirirken, “Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nın bütçesi geride kalan yıl 52 milyon, bu yıl 68 milyon… Temsil tanıtım bütçesi 74 milyondan 140 milyona çıkmış. Yüzde 90 artmış. Sizin reklama ayırdığınız bütçe 250 milyon, kentsel dönüşüme ayırdığınız bütçe 68 milyon. Çünkü yapmadıklarınızı anlatmanız lazım, bunun için de ciddi bir bütçeye ihtiyaç var. Çıkıp diyorsunuz ki 2 milyarlık iş yapıyoruz. Sizden önce aksak da olsa bir anlayış vardı, yerinde ve uzlaşıyla… Siz bütçenizden kaynak ayırmadığınız için, Aziz Bey döneminde bu belediyenin önünden bile geçemeyen ama bu dönem kurtarıcı ilan edilen bir takım kooperatiflerle anlaşma yaptınız. Siz İZBETON aracılığıyla bir saadet zinciri kurdunuz. Örnekköy’deki alanın şu anda yüzde 50 olması lazımdı, yüzde 5 seviyesinde… Bunun hesabını İZBETON verecek. Gaziemir’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla bir temel atma töreni yaptınız, yaptığınız şey bir betoncuk atmak. Daha burada zemin iyileştirme çalışması bile yapmadınız. Siz hangi temelden bahsediyorsunuz, İzmirlilerin aklıyla mı oynuyorsunuz? Uzundere’yi yapacağız dediniz, basın açıklaması yapıldı sonra çok büyük bir hamle yaptınız oraya bir konteyner koydunuz!” dedi. Dönüşümde kooperatif uygulamasının hukuksuz olduğunu söylediklerini ifade eden AK Partili Hızal ayrıca, “Bize ne protokol verildi ne sunum yapıldı. Sonrasında neden verilmediğini anladık. İZBETON’un imza sirküsünde ‘Tüm işlemlerde çift imza kullanmak zorunda’ diyor. O protokoller de ne var? Tek imza! Şuanda orada o kooperatifler hukuksuz iş yapıyor. Sakın geçmişe dönük imzalar atmaya, kararlar almaya kalkmayın” açıklamasını yaptı. 

Hızal Buca Cezaevi alanı planlaması tartışmasında ise, “Gören duyan da diyecek ki Büyükşehir inanılmaz yeşil alanlar yapıyor. Flamingo Parkı yapmışsınız, büyüteçle görülüyor. Fırat Mahallesi fidanlığı hala boş şekilde duruyor. Şirinyer Parkı’nda yapılacak çalışma 2018 yılında duyurulmuş. Hala duruyor. Azıcı samimiyet arkadaşlar!” mesajını verdi. 

AK Parti Grup Başkanvekili Büyükşehir’in üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek hizmeti uygulamasını desteklerken, Katip Çelebi Üniversitesi’ne araçların alınmaması iddiasıyla ilgili krize de değindi. Hızal Büyükşehir’in geride kalan yıl resmi yazıyla başvurusuna bir gün sonra olumlu yanıt aldığının altını çizerken, “Bu yıl Başkan Soyer tweet atarak hizmeti duyurmuş. Atabilir mi, atabilir. Siz burada devlet kurumu yönetiyorsunuz bu tweeti atmadan önce resmi yazı yazmanız lazım. Aynı üniversite öğrenciler için durak düzenlemesi istemiş, resmi yazı yazmış, siz 15 gün sonra cevap vermişsiniz ve işi çözmemişsiniz” dedi. 

ŞAHİN: BÜTÇE ARTIŞINA ORANLA HİZMET ARTIŞI YOK! 
MHP Grup Başkanvekili Selahattin Şahin ise bütçe konuşmasına yatırım eleştirisi yaparak başladı. MHP’li Şahin, “Kentsel dönüşüm fiyasko. Her yağmurda İzmir’in hali ortada… Koku sorunu ortada… Bu kadar yatırım yapılıyor da biz neden göremiyoruz?” dedi. MHP Grup Başkanvekili, “Ulaşımdan para kazanmayın. Akaryakıt iki kat, bütçe 6 kat artmış. Her fırsatta ekonomik krizi öne sürerek iş yapamadığınızdan bahsediyorsunuz, o koltuklar bahane üretme yeri değil! Türkiye’nin en ucuz ulaşımını, suyunu sağlayan belediyeleri neden incelemiyorsunuz?” ifadelerini kullandı. MHP’li Şahin toplumsal eşitlik ilkesi konusunda çalışan kadın personel sayısı üzerinden eleştirirken, “İstanbul Sözleşmesi’nden söz ederken bazı şeyleri perdeleniyor. İzmir’de kaç tane kadın sığınma evi yaptınız? Kaç kadına sahip çıktınız? Geçin bunları, samimi olalım” diye konuştu. Şahin konuşmasında şu ifadelere verdi: 2023 yılı neredeyse 2022 performans programıyla aynı… Bizim itirazımız bütçe artışına oranla hizmet artışı olmaması… 

İYİ PARTİ’DEN BÜTÇEYE ONAY 
İYİ Parti Grup Başkanvekili Kemal Sevinç oturumda yaptığı konuşmada, 2023 yılı ana hedeflerine ulaşmada başarılı olunacağına inandığını ifade ederek, “Grubumuz oyu olumlu olacaktır” mesajını verdi. 

DEMİRCİOĞLU’NUN KONUŞMASI TANSİYONU YÜKSELTTİ 
AK Partili Meclis Üyesi Yusuf Demircioğlu oturumda söz alarak AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal’ın konuşması sırasında yaşanan gerginliği anlattı. AK Partili Demircioğlu, “CHP’nin Grup Başkanvekili Murat Aydın, Özgür Bey’in konuşması sırasında ‘Biz Murat Aydın konuşurken çıtımız çıkmadı’ söylemim üzerine ‘Haddini bil, ben çoban değilim’ dedi. Kendisi konuşurken biz kendisini saygıyla dinledik ama Özgür Bey konuşurken bu saygıyı göremedik. Bunun üzerimize küçücük bir sitemimize bu tepkiyi anlayamadım. Muhtemelen kızgınlığı Özgür Bey’in söylediği gerçeklereydi. Meclis üyelerini azarlamak, ‘hadsizsin’ demek onun da haddi değildir” diye konuştu. Demircioğlu bütçe konuşmasında ise yağışlarda kentte yaşanan tabloyu eleştirirken, yüzen araba, yüzme kursu gibi göndermeler yaptığı açıklamaları süreyi aşınca CHP Grubu’ndan tepkiler yükseldi. Demircioğlu mikrofonun kapatılması ve tepkilere rağmen kürsüden inmedi ve Menemen özelindeki çıkışlara yanıt verdi. Oturumda tansiyon yükseldi. Bir süre sonra yerine geçen Demircioğlu’nu AK Parti Grubu’ndaki üyeler ayağa kalkarak tebrik etti. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer yükselen sesleri sustururken, “Meclisi rahatsız etmek bir maharet değildir. Biz böyle bir şeyi kimseden beklemiyoruz. Arkadaşlar çok tebrik attı ama insanları germeye gerek yok” mesajını verdi. 

KALMAZ: ÇATLASANIZ DA PATLASANIZ DA 2024’ÜN İBB BAŞKANI TUNÇ SOYER’DİR 
AK Parti ve MHP’nin eleştirilerine karşın söz alan CHP Meclis Üyesi Serkan Kalmaz ise yaptığı konuşmada, “Anlaşılan, Tunç başkanın başarısı bazı AK Partili arkadaşları kıskandırıyor. Bazıları kahramanlık yapmaya çalıştı. Ama ülkeyi parsel parsel satanlar İzmir’de kahramanlık yapamaz, Andımız’ı kaldıranlar İzmir’de kahramanlık yapamaz, oğlunun gemicikleri olanlar İzmir’de kahramanlık yapamaz, İzmir’e ‘Gavur’ diyenler İzmir’de kahramanlık yapamaz, Menemen’de Urla’da vatandaşın hakkını çalanlar İzmir’de kahramanlık yapamaz. Eğer bir kahraman varsa bu İzmir’i vizyonuyla yöneten Tunç Başkan’dır. Yakın zamanda CHP iktidarında siz çatlasanız da patlasanız da 2024’ün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı yine Tunç Soyer’dir” dedi.

TUGAY’DAN STAT AÇIKLAMASI 
AK Parti cephesinden gelen stat sorusu üzerine söz alan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Israrla aynı yalanın söylenmesinden ben hicap duyuyorum. Doğru olmayan bir söylemle Karşıyaka halkı kandırılmak isteniyor. Bununla ilgili belge ve bilgileri defalarca paylaştım. Biz Sayın Gençlik ve Spor Bakanına gittik ve stat için artık bir engel yok dedik. ‘Stadı yapacak mısınız?’ dedik. Sayın Bakan ‘Kaynak ayıramıyoruz, stadı yapamayız’ dedi. Sonra size geldik, ‘Elbette yaparız’ dediniz. O günden bugüne her zaman samimi davrandınız. Bunun için teşekkür ediyorum. Burası 2014 yılındaki seçimler sırasında alelacele ruhsatsız, projesiz bir beton atılmış bir alan… Ortada uygulama projesi yok. Neticede ruhsatsız atılan betona bir yapı kayıt belgesi alınmış. Bunun yüzünden burayla ilgili bir avan proje yapmış olan mimar bir müelliflik hakkı kazanmış. Bundan vazgeçmesi gerekiyor, olay burada takıldı. Eğer muvafakat vermezse ne orayı devralma şansımız var ne de projesini yaptırma ve ihale yaptırma şansımız var. Bunu gayet iyi biliyorlar. Ama anlamadığım şekilde insanları kandırmaya çalışıyorlar. Bu ayıptır. Basit bir muvafakat belgesi gelecek ve ondan sonra ne olduğunu görecekler. Bu sürecin siyaset dışında tutulmasını defalarca rica ettim. Buradan bu çağrımı yeniliyorum, çözüm için adres bakanlıktır” diye konuştu.  Sayfa Adresi: http://www.gercekizmir.com/haber/Buyuksehirin-2023-butcesine-meclis-onayi-7-saatlik-oturumda-kim-ne-mesaj-verdi/124930