İnşaat demirine yakın takip: Darphane izleyecek!

16 Mart 2023 Perşembe   10:29

İnşaat demirinin üretimi veya ithalatından inşaatta kullanım ve laboratuvar deneyleri dahil geçen tüm aşamalarda takip edilmesi için İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) kurulacak.

1 OCAK 2024'TEN İTİBAREN GÜVENLİKLİ ETİKETİ OLMAYAN İNŞAAT DEMİRİ SATILAMAYACAK

Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İnşaat sektöründe inşaat demirinin izlenmesi ve girdilerin kayıt altına alınarak verilerin analiz edilmesi vergi güvenliğini sağladığı gibi, yapı güvenliğinin artırılmasına da katkı sunmaktadır.

Bu kapsamda 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 257 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden Gelir İdaresi Başkanlığınca İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği çıkarılmış ve inşaat demirinin üretim ve ithalat aşamasından inşaatta kullanım süreci dâhil izlenmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) ile inşaat demirinin üretimiyle ilgili temel verilerin izlenmesi ve merkezi sisteme veri aktarılması, üretici, ihracatçı, ithalatçı, toptancı, bayi, tüccar, inşaatta kullanım ve laboratuvar deneyleri dahil teslim işlemlerinin izlenmesi ve takip edilmesi amaçlanmıştır.

İnşaat demiri üretecileri veya ithalatçılarınca inşaat demirine güvenlikli etiket veya güvenlikli işaret uygulanması, İnşaat demiri ticareti ile uğraşanlar ve yapı müteahhitlerine ise kendilerine verilecek kullanıcı adı ve şifre ile alım satım ve kullanım bilgilerini İnşaat Demiri İzleme Sistemine aktarmaları zorunluluğu getirilmiştir.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce kurulacak İnşaat Demiri İzleme Sistemi ile inşaat demirinin üretim veya ithali, ticareti ve yapı müteahhidince inşaatta kullanım sürecinde bu ürünün takip edilmesi sağlanacaktır.

Sistem kapsamında üretilen veriler Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile paylaşılacaktır.

İnşaat demiri üretici ve ithalatçıları 1/1/2024 tarihinden itibaren, diğerleri ise 31/1/2024 tarihinden sonra güvenlikli etiket veya güvenlikli işareti olmayan inşaat demirlerinin satışını yapamayacaktır." (NTV)Sayfa Adresi: http://www.gercekizmir.com/haber/Insaat-demirine-yakin-takip-Darphane-izleyecek/130127