Türkiye Ziraatçılar Derneği İzmir şubesinde görev değişikliği

2 Nisan 2024 Salı   16:07

Türkiye Ziraatçılar Derneği İzmir Şubesi yaptığı olağan Genel Kurulu ile 2024-2027 yılları arasında görev yapacak yeni yönetimini belirledi. 

Ziraat Mühendisi İlker Ağın Türkiye Ziraatçılar Derneği İzmir Şubesi Başkanı olarak seçilerek görevi Tütün Eksperi Kubilay Koç’ dan devraldı.  Yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri ise Kenan Fidan, Bekir İçer, Mustafa Kılıç ve Birol Çakmur olarak belirlendi. 

Genel Kurul’un ardından Derneğin, Konak İlçesi 2. Beyler’de bulunan yeni ofislerine taşınması kararlaştırıldı. 
Tüm ülke çapında yayılmış 28 şubesi ve 36 temsilciliği ile Türk tarımının en köklü ve etkili örgütlerinden biri olan Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) 1949 yılında bir grup ziraatçı tarafından kurulmuştur. Dernek, bugün esas olarak tarım tekniker ve teknisyenleri, çiftçiler, ziraat mühendisleri, ev ekonomisi tekniker ve teknisyenleri ile tarım alanında araştırma yapan bilim insanlarından oluşan 8 binden fazla aktif üyeye sahiptir.

Bağımsız bir sivil toplum örgütü olan Dernek, aynı zamanda 1959 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla “Kamu Yararına Dernek” statüsünü kazanmıştır.

Geleneksel olarak her yıl toplanan Ulusal Tarım Kongrelerini, tüm önemli tarımsal kuruluşların katılımlarıyla organize eden Dernek, 1950 yılından bu yana Ziraat Dünyası dergisini kesintisiz ve düzenli olarak yayınlamaktadır. Dernek, ayrıca çok sayıda tarımsal ve sosyal projeye katkıda bulunmaktadır.Sayfa Adresi: http://www.gercekizmir.com/haber/Turkiye-Ziraatcilar-Dernegi-Izmir-subesinde-gorev-degisikligi/149392